A személyes adatok védelme
A cookie-fájlok felhasználásának elvei

Mik azok a cookie-k?

Hogy a legjobb szolgáltatásokat nyújthassuk Önnek, weboldalunk cookie-fájlokat használ. A cookie-k kis standardizált szöveges fájlok, amelyek beépülnek az Ön webböngészőjébe a weboldal látogatása közben. A cookie-fájlok használatával nem szegjük meg a szlovák Törvénygyűjtemény 122/2013 sz. személyes adatok védelméről szóló törvényét, mivel a használatukkal nem gyűjtünk személyes adatokat és nem is szolgáltatjuk ki azokat harmadik fél számára. A felhasználók weboldalaink böngészésével jóváhagyásukat adják a cookie-k használatához és a böngészőjükben történő tárolásukhoz. E tényről a látogatót tájékoztatjuk weboldalunk megtekintésekor és egy tájékoztató sáv segítségével. A weboldal böngészésével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.

Mire szolgálnak a cookie-k?

 • weboldalunk helyes működésére, hogy a vásárlás folyamata befejezhető legyen. A cookie-fájlok nélkül webshopunk nem biztosíthatna kényelmes vásárlást.
 • annak felmérésére, hogy mely oldalakat és funkciókat használják a látogatók a leggyakrabban; ez alapján ajánlatainkat még inkább az Önök elvárásaihoz igazíthatjuk;
 • annak megállapítására, hogy a látogatók melyik reklámot tekintik meg a leggyakrabban, hogy a böngészés során ne mindig ugyanaz a reklám jelenjen meg, illetve ne jelenjen meg olyan termék reklámja, amely a látogatók számára érdektelen.

Milyen cookie-fájlokat használunk:

A weboldalunkon használt cookie-fájlok tartósságuk szempontjából két alaptípusra oszthatók. A rövidtávú, ún. „session cookie“-k ideiglenesek, és a böngészőjében csak addig tárolódnak, ameddig be nem zárja a böngészőt, valamint hosszú távú, ún. „persistent cookie“-k, amelyek sokkal hosszabb ideig tárolódnak az Ön berendezésén, vagy ameddig kézzel ki nem törli őket (a cookie-fájlok tárolási ideje az Ön berendezésén a cookie és a böngészője beállításaitól függ).

A betöltött funkciójuk szempontjából a cookie-k a következőképpen oszthatók fel:

 • konverziós cooie-k, amelyek lehetővé teszik számunkra a különböző értékesítési csatornák teljesítményének elemzését
 • tracking (nyomkövető ) cookie-k, amelyek a konverziós cookie-kal kombinálva segítenek a különböző értékesítési csatornák teljesítményének elemzésében
 • remarketing cookie-k, személyre szabott reklámtartalom és megfelelően célzott reklámok készítésére használjuk őket
 • analitikus cookie-k, amelyek segítenek jobbá tenni a weboldalunk felhasználói felületét azáltal, hogy megértjük, hogyan használják azt a felhasználóink
 • esszenciális cookie-k, amelyek fontosak a weboldal alapvető működése szempontjából.

Bizonyos cookie-fájlok gyűjthetnek olyan információkat, amelyeket aztán kiadnak harmadik félnek. E cookie-k alapján azonban nem azonosítható az Ön személye. Ezek a cookie-k például közvetlenül támogatják a reklámtevékenységünket (ún. „harmadik fél által használt cookie”). Például a weboldalunk látogatói által vásárolt termékekkel kapcsolatos információk, amelyeket megjeleníthet egy reklámügynökség, hogy az internetes reklámbannerek megjelenítését az Ön által megtekintett weboldalakon jobban személyre szabhassuk.

A weboldalunkon a következő cookie-fájlokat használjuk

A cookie neveTípusaIdőbeli korlát
AdForm
(TPC, GCM, uid)
Tracking, Konverz, Remarketingpersistent
AdWordsTracking, Remarketing90 nap
FacebookTracking, Konverzpersistent
Google Analytics
(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc)
Analytical, Tracking6 hónap
persistent
session
https_enabledEssentialKülönféle
php,phtml,php3EssentialKülönféle
recently_viewedEssentialKülönféle
SklikTracking, Remarketing30 nap
EtargetTracking, Remarketing30 nap
Egyebek…

Hogyan tilthatók le a cookie-fájlok?

A cookie-fájlok használata beállítható az Ön webböngészője segítségével. A webböngészők többsége már a kezdeti beállításban automatikusan fogadja a cookie-fájlokat. A cookie-fájlok az Ön webböngészője segítségével elutasíthatók vagy csak bizonyos cookie-fájlok használata állítható be.

A cookie-fájlok elutasítása a megjeleníteni kívánt weboldalak helytelen működéséhez vezethet.

Ha gondjai akadnak a cookie-fájlok webböngészőben való beállításával, forduljon a böngésző kiadójának műszaki támogatásához.

Az egyes webböngészők számára érvényes utasításokat itt találhatja:

 • A cookie-k beállítása a Chrome-ban
 • A cookie-k beállítása a Firefox-ban
 • A cookie-k beállítása az Internet Explorer-ben

Hogyan védjük személyes adatait

A következő információk az Általános Szerződési Feltételekben is szerepelnek. Az információkat igyekszünk mindig frissen tartani, de mi sem vagyunk hibátlanok. Ha ellentmondás merülne fel az alábbi rendelkezések és az Általános Szerződési Feltételekben szereplő rendelkezések között, az Általános Szerződési Feltételek a kötelező érvényűek. Abban az esetben, ha ellentmondás merülne fel e rendelkezések és az SZK törvényei vagy az EU jogalkotási aktusai között, a hibás bekezdések a törvényes rendelkezésekkel helyettesítendők anélkül, hogy érintenék a nem törvényellenes bekezdéseket.

A vásárló a webshop oldalán történő regisztrációjával vagy a megrendelés elküldésével a következő személyes adatokat bocsáthatja önkéntesen az eladó rendelkezésére:

 • vezetéknév és keresztnév
 • e-mail-cím
 • telefonszám
 • a vásárló lakcíme vagy kézbesítési címe.

A vásárló ilyen esetben kifejezetten beleegyezik:

 • a megszerzett személyes adatok feldolgozásába,
 • a megszerzett személyes adatok használatába, az ebben a cikkben meghatározott cél eléréséhez nélkülözhetetlen terjedelemben.

A vásárló beleegyezése az előző bekezdés szerint a személyes adatai önkéntes rendelkezésre bocsátásának pillanatában lép hatályba. A vásárló tudomásul veszi, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátása nélkül nem teljesülhet az eladónak az adásvételi szerződésből eredő kötelezetssége, mivel a vásárló elégséges azonosítása nélkül ilyen szerződés nem köthető meg.

Személyes adatainak önkéntes rendelkezésre bocsátásával a vásárló kijelenti, hogy a közölt adatok helyesek, igazak és időszerűek, ellenkező esetben felelősséget vállal az esetleges kárért, amelyet az eladónak okozhat a helytelen, hamis vagy elavult adatok közlésével. A vásárló köteles az eladónak jelenteni a személyes adataiban bekövetkezett bárminemű változást.

A vásárló személyes adatai feldolgozásának célja a vásárló és az eladó közötti kölcsönös kommunikáció lehetővé tétele, a vásárlónak a kívánt áru vagy szolgáltatás biztosítása, az adóügyi dokumentum kiállításának lehetővé tétele, valamint a kívánt áru kézbesítése és tájékoztató üzenetek küldése, ha ehhez a vásárló külön jóváhagyását adta.

A vásárló személyes adatai nem kerülnek nyilvánosságra.

Feljogosított személy alatt az a személy értendő, aki a munkaviszonya keretein belül, vagy az eladó felhatalmazása alapján kapcsolatba kerül a vásárló személyes adataival. Az eladó nevében a személyes adatokat megszerző, feljogosított személy kilétének felfedését a vásárló kérelmezheti az eladónak címzett írásbeli kérelem alapján.

A vásárló személyes adatai a megvásárolt áru tárolását, vagy szállítását biztosító harmadik fél, az ügyfélszolgálatot biztosító és az eladót az ezen szerződésből eredő kötelességei teljesítése közben helyettesítő személyek rendelkezésére bocsáthatók. Ezek a személyek a logisztikai szolgáltatások, az ügyfélszolgálat kapcsolattartó központja és a szállítási szolgáltatások üzemeltetői.

A vásárló személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait a szlovák Törvénygyűjtemény 122/2013 sz. törvényének 28. §-a szabályozza, annak későbbi módosításaival összhangban (a továbbiakban csak „Adatvédelmi Törvény“). A vásárlónak jogában áll kérelmezni az eladónak címzett írásbeli kérelem alapján a következőket:

a) igazolást arról, hogy személyes adatai feldolgozásra kerültek-e vagy sem,

b) általánosan érthető formájú tájékoztatást a személyes adatok információs rendszerben való feldolgozásáról, az Adatvédelmi Törvény 15. §, 1. bek. a) és e) pont második és hatodik pontja szerint; az Adatvédelmi Törvény 28. §, 5. bek. alapján kiadott határozat esetén a vásárlónak jogában áll megismerkedni a műveletek feldolgozásának és kiértékelésének folyamatával,

c) általánosan érthető formájú, pontos információkat a forrásról, amelyből a személyes adatait a feldolgozáshoz megszerezték,

d) személyes adatainak általánosan érthető formájú jegyzékét, amelyek a feldolgozás tárgyát képezik,

e) helytelen, hiányos vagy elavult személyes adatainak kijavítását vagy megsemmisítését, amelyek a feldolgozás tárgyát képezik,

f) személyes adatainak megsemmisítését, amelyeknél az adatkezelés célja befejeződött; ha a feldolgozás tárgyát hivatalos dokumentumok alkotják, kérvényezheti a visszaszolgáltatásukat,

g) a feldolgozás tárgyát képező személyes adatai megsemmisítését, ha törvénysértésre került sor,

h) személyes adatai letiltását a beleegyezés visszavonása miatt az érvényességi idő lejárta előtt, amennyiben az eladó a személyes adatokat a vásárló beleegyezése alapján dolgozza fel.

A vásárló jogai csak abban az esetben lehetnek korlátozottak, ha ez a korlátozás külön törvényből ered, vagy az alkalmazása sértené a vásárló védelmét, vagy sértené más érintett személyek jogait és szabadságát.

A vásárlónak írásbeli kérelem alapján jogában áll az eladónál kifogást emelni a következők ellen:

a) személyes adatainak az ezekben a feltételekben meghatározott céltól eltérő célra való feldolgozása,

b) személyes adatainak feldolgozása, amelyekről feltételezi, hogy a direkt marketing céljaira dolgozzák fel vagy fogják feldolgozni a beleegyezése nélkül, és kérelmezheti azok megsemmisítését,

c) az Adatvédelmi Törvény 10. §, 3. bek. 4) pontjában foglalt személyes adatok felhasználása a direkt marketing céljaira a postai forgalomban, vagy

d) az Adatvédelmi Törvény 10. § 3. bek. d) pontjában foglalt személyes adatok rendelkezésre bocsátása a direkt marketing céljaira,

e) a személyes adatok feldolgozása az Adatvédelmi Törvény 10. §, 3. bek. a), e), f) vagy g) pontja szerinti esetekben, jogos indokok megnevezésével vagy a jogaiba és a jogos érdekeibe való jogosulatlan bevatkozásról szóló bizonyítékok bemutatásával, amelyek konkrét esetben a személyes adatok ilyen feldolgozása által károsodást szenvednek vagy szenvedhetnek

A vásárlónak írásbeli kérelem alapján vagy személyesen, ha a dolog nem tűr halasztást, jogában áll továbbá az eladónál bármikor kifogást emelni és magát nem alávetni az eladó határozatának, amely a számára joghatásokkal vagy jelentős hatással járna, amennyiben az ilyen határozat kizárólag a személyes adatai automatizált feldolgozásának intézkedései alapján kerül kiadásra. A vásárlónak jogában áll az eladótól kérvényezni a kiadott határozat felülvizsgálatát a feldolgozás automatizált formájától eltérő módon, miközben az eladó köteles eleget tenni a vásárló kérelmének azáltal, hogy a határozat felülvizsgálata során döntő szerepe a feljogosított személynek lesz.

Ha a vásárló azt gyanítja, hogy a személyes adatai jogtalanul kerülnek feldolgozásra, az Adatvédelmi Hatóságnál kérelmezheti a személyes adatok védelméről szóló eljárás megindítását. Ha a vásárló nem rendelkezik teljes jogképességgel, jogait a törvényes képviselője érvényesítheti. Ha a vásárló elhalálozott, az Adatvédelmi Törvény által adott jogait egy közel álló személy érvényesítheti.